Privacy

Διαβάστε προσεκτικά τους πάροντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών πριν την χρήση του ιστότοπου. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση του ιστότοπου.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
Μπορείτε να προβάλετε, να εκτυπώσετε και να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μόνο για προσωπική σας, νόμιμη, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι:
  1. να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή άλλες προειδοποιήσεις ιδιοκτησίας που περιέχονται στον ιστότοπο.
  2. να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να παραβιάσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά μας ή τα δικαιώματα τρίτου μέρους. ή
  3. να αναπαράγει, να εκδίδει, να διανέμει, να διαδίδει, να μεταδίδει, να επικοινωνεί με το κοινό ή να κυκλοφορεί σε τρίτους ή να εκμεταλλεύεται τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή του.
Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, (συμπεριλαμβανομένων αντιγραφής, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμβλήματα) είτε είναι καταχωρημένα, είτε όχι στον ιστοχώρο, θα παραμείνουν  ιδιοκτησία του Ιγκος    και κανένας αναγνώστης, ή άλλο πρόσωπο, θα προσπαθήσει, ή θα επιχειρήσει να λάβει οποιοδήποτε τίτλο σε τέτοια δικαιώματα. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο χώρο της ιστοσελίδας, είναι πνευματικά δικαιώματα  του Ιγκος    και δεν πρέπει να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς άδεια. Οι χρήστες, έχουν την άδεια να αντιγράψουν κάποιο υλικό για την προσωπική χρήση τους, ως ιδιώτες μόνο. Οι χρήστες δεν πρέπει να αναδημοσιεύσουν οποιοδήποτε μέρος των στοιχείων, είτε σε έναν άλλο ιστοχώρο, είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, έντυπο, ηλεκτρονικής, ή άλλης μορφής, είτε ως τμήμα οποιασδήποτε διαφημιστικής υπηρεσίας, χωρίς την προγενέστερη γραπτή άδεια του
Δεν είμαστε υπεύθυνοι αν οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή τρέχουσες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να βασίζεται ή να χρησιμοποιείται ως μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε πρωτογενείς, πιο ακριβείς, πληρέστερες ή πιο επίκαιρες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη στο υλικό αυτού του ιστότοπου είναι με δική σας ευθύνη.
Αναγνωρίζετε ότι ο ιστότοπος παρέχεται «ως έχει» και σε «όσο διατίθεται» και (στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο) παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση, προϋποθέσεις ή εγγυήσεις.
Συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενο που υποβάλλετε δεν θα παραβιάζει κανένα δικαίωμα τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας ή άλλου ατομικού ή αποκλειστικού δικαιώματος. Επίσης, συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν δυσφημιστικό ή άλλως παράνομο, καταχρηστικό ή άσεμνο υλικό ή θα περιέχουν οποιοδήποτε ιό υπολογιστή ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία του ιστότοπου ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιείτε ότι είστε κάποιος άλλος από εσάς ή να παραπλανήσετε κατά κάποιον τρόπο εμάς ή τρίτους ως προς την προέλευση τυχόν σχολίων.
Δεν ευθυνόμαστε για περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε από άλλους χρήστες και το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι ένα τέτοιο περιεχόμενο παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα ή είναι παράνομο, τότε θα πρέπει να μας ενημερώσετε για να διερευνήσουμε.
Εκτός από τις άλλες απαγορεύσεις που αναφέρονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του:
α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό.
β) να παραβιάζουν ή να παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.
γ) να παρενοχλούν, να κακοποιούν, να προσβάλλουν, να βλάπτουν, να δυσφημούν, να συκοφαντούν, να εκφοβίζουν, να εκφοβίζουν ή να κάνουν διακρίσεις λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικότητας, φυλής, ηλικίας, εθνικής καταγωγής ή αναπηρίας
δ) να υποβάλλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες
ε) η αποστολή ή η μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου είδους κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της ιστοσελίδας, άλλων δικτυακών τόπων ή του Διαδικτύου.
ζ) να συλλέγει ή να παρακολουθεί τις προσωπικές πληροφορίες των άλλων
η) για οποιοδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό. ή
θ) να παρεμβαίνει ή να παρακάμπτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της ιστοσελίδας, άλλων δικτυακών τόπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστοτόπου για οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ:
Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη (είτε σε περίπτωση σύμβασης, είτε σε  περίπτωση αδικοπραξίας), για οποιεσδήποτε απώλειες, δαπάνες ή ζημίες ως αποτέλεσμα από, ή σχετικά με τη χρήση, ή την ανικανότητα, να χρησιμοποιηθούν οποιεσδήποτε πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στον ιστοχώρο, ή σε προσωρινό χώρο του ιστοχώρου. Τέτοιες καταστάσεις , θα αντιμετωπίζονται με αποφυγή και αποκλεισμό της ευθύνης,  κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σύμφωνα με το νόμο.
Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν αποτελεί παρέκκλιση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη.
Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και οι τυχόν πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύτηκαν από εμάς σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με τον ιστότοπο αποτελούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση του ιστότοπου, αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, , είτε προφορικά είτε γραπτά, μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών).
Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε, να παραχωρήσετε δευτερεύουσα άδεια ή να μεταβιβάσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών