Το μονοπάτι τις ευτυχίας

Το μονοπάτι τις ευτυχίας είναι στενό, μονάχα ένας μπορεί να το διαβεί  μονάχα εσύ