Ο χρόνος

 

Κοιτούσε την φωτογραφία νόμιζε την είδε ξανά, σαν χθες. Συνδείπνησε ότι ήταν παλιά, πολύ παλιά. Πως πέρανε τα χρόνια. Γρήγορα χωρίς ερωτήσεις. Ο χρόνος δεν σε ρώτα πως είσαι, σε προσπερνά, είναι στο χέρι σου να τον αρπάξεις, να τον δεις στα ματιά και να τον ζήσεις.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s